Thống kê truy cập

Online : 5005
Đã truy cập : 120008260

Chiều 6/10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phối hợp với Sở Công thương tổ chức Hội thảo “Chính sách phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Thực trạng và giải pháp”...