Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 229
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1155/SCT-VP V/v cho ý kiến danh sách, thông tin cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ đánh mã định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Chương trình, Dự án 22/09/2023
2 1149/SCT-VP V/v rà soát số liệu tình hình thôi việc và tuyển dụng mới đối với công chức, viên chức Chương trình, Dự án 21/09/2023
3 1128/SCT-VP Công văn về việc báo cáo kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII Chương trình, Dự án 19/09/2023
4 1130/SCT-VP V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND Chương trình, Dự án 19/09/2023
5 1121/SCT-VP Công văn về việc báo cáo thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước Chương trình, Dự án 15/09/2023
6 1112/SCT-QLTM Vận động các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc – Lai Châu 2023 Chương trình, Dự án 15/09/2023
7 1104/BC-SCT Báo cáo công tác CCHC quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023 Chương trình, Dự án 13/09/2023
8 1098/SCT-VP Về việc tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND (lần 2) Chương trình, Dự án 12/09/2023
9 1094/SCT-VP Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, nhiệm kỳ 2020-2025 Chương trình, Dự án 12/09/2023
10 97/QĐ-SCT Quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức Chương trình, Dự án 12/09/2023
11 1079/SCT-QLTM Tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2023 tại tỉnh Hậu Giang Chương trình, Dự án 11/09/2023
12 1076/SCT-VP V/v rà soát, báo cáo thực trạng biên chế và tuyển dụng viên chức theo vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập Chương trình, Dự án 08/09/2023
13 1060/SCT-QLNL Đôn đốc đăng ký tham gia Chương trình đánh giá và công nhận Danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Ninh năm 2023 ( lần 2) Chương trình, Dự án 07/09/2023
14 1045/SCT-QLTM Bộ Công Thương mời tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Bulgaria và Đức năm 2023 Chương trình, Dự án 06/09/2023
15 1044/SCT-QLTM Tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) lần thứ 23, năm 2023 Chương trình, Dự án 06/09/2023
16 1034/SCT-VP V/v tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo văn bản QPPL Chương trình, Dự án 31/08/2023
17 90/QĐ-SCT Quyết định v/v chi phúc lợi tập thể (ngày Quốc Khánh 02/9/2023) Chương trình, Dự án 29/08/2023
18 990/SCT-VP V/v đề nghị cho phép viên chức quản lý đi nước ngoài Chương trình, Dự án 22/08/2023
19 85/QĐ-SCT Quyết định cho phép viên chức đi nước ngoài (Bà Hoàng Thị Như Quỳnh) Chương trình, Dự án 17/08/2023
20 87/QĐ-SCT QĐ v/v bổ sung kinh phí năm 2023 (Chương trình XTTM và TH điều chuyển từ TTXTĐT sang) Chương trình, Dự án 17/08/2023
Trang 1/12|<<123456>>|