Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2022

24/05/2022 20:30 Số lượt xem: 55

“Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta.

Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng về biển, với trên 3.260 km bờ biển, 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm trong tuân thủ luật pháp quốc tế, các cam kết, và hưởng ứng mạnh mẽ các sự kiện quốc tế về biển. Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam đã quy định trong Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\phu-yen-1.jpg
         

          Theo các nhà nghiên cứu quốc tế, trong thời đại ngày nay, biển và đại dương được coi là nơi dự trữ cuối cùng về các nguồn: lương thực, thực phẩm, năng lượng và nguyên, nhiên liệu của loài người. Tuy nhiên, vấn đề đó chưa được nhận thức một cách đúng mức, đầy đủ trong các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với quốc gia ven biển. Điều đó dẫn tới hệ quả là, nhiều hoạt động khai thác bừa bãi, có tính tàn phá, hủy diệt môi trường biển của con người liên tiếp diễn ra. Đối với Việt Nam, biển là nguồn sống của hàng chục triệu người dân; là không gian sinh tồn của dân tộc và là địa bàn chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, việc quản lý, bảo vệ, khai thác lâu dài, bền vững nguồn lợi to lớn từ biển là trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương ven biển và toàn xã hội.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\bo-thiet-ke-tuan-le-bien-hai-dao-vn.jpg

Nhận thức rõ điều đó, ngày 06-3-2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 25/2009/ NĐ-CP về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường hải đảo; trong đó có yêu cầu hằng năm tổ chức “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam”. Nhằm nâng cao nhận thức cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển và đại dương đối với sự phát triển bền vững của đất nước, góp phần giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu. Qua đó, khơi dậy ý thức, quyết tâm, trách nhiệm của toàn dân trong bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tăng cường quản lý, khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia giàu từ biển, mạnh lên từ biển.

Các hoạt động hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo