Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 đạt hơn 7.600 tỷ đồng

14/09/2023 14:57 Số lượt xem: 21

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2023 trên địa bàn tỉnh ước đạt 7.613 tỷ đồng....

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2023 trên địa bàn tỉnh ước đạt 7.613 tỷ đồng, tăng ở cả 2 gốc so sánh tháng trước và cùng tháng năm trước lần lượt là (+0,8%) và (+18,2%).

https://bacninh.gov.vn/documents/20182/47761724/7.9.1.jpg/c6a697c5-5b51-7886-bfaf-504790e750f0?t=1694056307444

Lương thực, thực phẩm là nhóm hàng hóa có doanh thu tăng cao.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 5.646 tỷ đồng, so với tháng trước giảm 0,4%, so với cùng tháng năm trước tăng 11,2%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 735 tỷ đồng tăng 4% so với tháng trước và tăng 17,9% so với cùng tháng năm trước. Doanh thu dịch vụ du lịch và lữ hành ước đạt 32,4 tỷ đồng, giảm 2,8% so với tháng trước và tăng 666,2% so với cùng tháng năm trước. Doanh thu các ngành dịch vụ ước đạt 1.201 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước.

Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 61.207 tỷ đồng, tăng cao (+20,5%) so với cùng kỳ năm trước.

TVT
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/news/-/details/20182/tong-muc-ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-tieu-dung-thang-8-at-hon-7-600-ty-ong-49887329

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Online : 3232
Đã truy cập : 112859880