Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023

12/09/2023 16:40 Số lượt xem: 34

Sở Công Thương Bắc Ninh triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023,...

Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Sở Công Thương Bắc Ninh triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch, đề nghị các cơ sở doanh nghiệp, tổ chức/đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ngành Công thương thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục phát động các phong trào cộng đồng ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây xanh, cải tạo môi trường sống tại nhà máy, công xưởng, nơi kinh doanh, các hồ, sông, kênh, rạch, cống rãnh thoát nước, tập trung vào việc thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

2. Thực hiện nghiêm túc các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm đối với cán bộ, nhân viên, thương nhân, người tiêu dùng về tác hại chất thải nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy đối với môi trường, từng bước thay thế sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường.

4. Tại các khu vực nhà máy, cửa hàng đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh: Treo, dán các pano, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn.

5. Các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, chủ cơ sở kinh doanh, cửa hàng tạp hoá cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm theo hướng không sử dụng nguyên liệu độc hại, chất thải thuận tiện cho việc thu gom, phân loại và tái chế, sử dụng bao gói hàng hoá thân thiện với môi trường.

Sở Công thương rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các đơn vị, tổ chức, cá nhân các cơ sở sản, xuất kinh doanh chung tay cùng với cộng đồng xã hội vì môi trường xanh sạch đẹp.

TVT

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Online : 2930
Đã truy cập : 112858461