Thông báo Kết thúc thủ tục công bố danh mục dự án có sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Chợ kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

07/08/2023 10:40 Số lượt xem: 55

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh thông báo kết thúc thủ tục công bố danh mục dự án có sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Chợ kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (thời gian đăng tải Thông báo mời quan tâm từ ngày 16/6/2022 đến 9h00 ngày 20/7/2022) do không có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm theo Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết xem tại đây!

Mai Đức Trung

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Online : 3877
Đã truy cập : 112861738