NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC NINH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM LO CHO ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2022

17/05/2022 17:06 Số lượt xem: 83

Thực hiện Kế hoạch số 217/KH-LĐLĐ ngày 11/02/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh về việc Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022; Kế hoạch số 17- KH/CĐN ngày 11/02/2022 của Công đoàn ngành Công thương Bắc Ninh về xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 217/KH-LĐLĐ ngày 11/02/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh về việc Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022; Kế hoạch số 17- KH/CĐN ngày 11/02/2022 của Công đoàn ngành Công thương Bắc Ninh về xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022.

Với các hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Được sự ủng hộ của Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh. Ngay từ đầu năm Công đoàn ngành đã phối hợp với Sở Công thương Bắc Ninh tổ chức thăm và tặng quà cho 45 đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong ngành Công thương với số tiền là 30.000.000 đồng; phối hợp tổ chức giải bóng đá cho đoàn viên và người lao động trong Sở Công thương; Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cho 76 đoàn viên và người lao động.