Kế hoạch Tổ chức “Chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

31/08/2023 16:24 Số lượt xem: 28

Kế hoạch tổ chức “Chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh...

        Thực hiện Quyết định số 1873/QĐ-BCT ngày 20/7/2023 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023”, Sở Công thương ban hành Kế hoạch tổ chức “Chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

          1. Thời gian: Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/01/2024.

          2. Đối tượng tham gia: Tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật.

          3. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là: 100% (theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ).

          4. Phạm vi: Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

          5. Mục đích

          - Tổ chức khuyến mại đồng thời trên phạm vi toàn tỉnh kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử nhằm tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023” (sau đây gọi là Chương trình), các thương nhân sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp.

          - Kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, từng bước phục hồi lại nền kinh tế và góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế của đất nước.

          - Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong tỉnh về hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam qua các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thông qua hoạt động khuyến mại kết hợp với việc tổ chức hội chợ, triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm… trên địa bàn tỉnh để quảng bá sản phẩm, văn hóa của tỉnh và thu hút khách du lịch.

          Chi tiết kế hoạch xem tại đây!

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Online : 2820
Đã truy cập : 112862162