HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VỀ SẢN PHẨM OCOP

10/05/2022 07:41 Số lượt xem: 223

Chương trình OCOP được triển khai từ năm 2018 đến nay, sau hơn 4 năm triển khai, chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) ở tỉnh Bắc Ninh đã gặt hái được những thành công nhất định.

Chương trình OCOP được triển khai từ năm 2018 đến nay, sau hơn 4 năm triển khai, chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) ở tỉnh Bắc Ninh đã gặt hái được những thành công nhất định.

Đến nay, Đã có 75 sản phẩm OCOP đã được cấp giấy chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên. Qua đánh giá, phân hạng 75 sản phẩm OCOP đủ điều kiện được UBND tỉnh công nhận kết quả. Cụ thể: có 23 sản phẩm hạng ba (3 sao), 52 sản phẩm hạng bốn (4 sao). Việc tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP hằng năm đã góp phần tìm chọn ra các sản phẩm thực sự chất lượng, đảm bảo các tiêu chí và điều kiện an toàn để cung cấp ra thị trường. Qua đó ngày càng khẳng định uy tín và thương hiệu của Chương trình OCOP.


 

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh cũng đã áp dụng công nghệ, chuyển đổi số trong triển khai Chương trình OCOP. Như việc xây dựng hệ thống thông tin truy xuất là QR Code tại địa chỉ  https://check.bacninh.gov.vn. Chỉ với 1 chiếc điện thoại thông minh người tiêu dùng có thể quét mã QR thông tin cụ thể: tên sản phẩm, doanh nghiệp cung cấp, địa chỉ, số điện thoại, ngày sản xuất... và mua sắm trực tuyến.
Đây là trang thông tin xác thực chính thống với các sản phẩm đã được bảo hộ, sản phẩm trong danh mục thuộc chương trình OCOP của tỉnh, có sự tham gia quản lý của các cấp, các ngành, gắn trách nhiệm của các cơ sở sản xuất.

Thực hiện Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 14/6/2021, theo kế hoạch thường niên Sở Công thương chủ trì và phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở, ngành, UBND các huyện, Thị xã, thành phố tổ chức hội chợ triển lãm sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP trong tỉnh; Tổ chức, tham gia các hội nghị xúc tiến thương mại  tăng cuờng các hoạt động xúc tiến thương mại,  các sản phẩm Chương trình OCOP của tỉnh nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng liên kết sản xuất, mở rộng thị truờng tiêu thụ sản phẩm.

Tiếp tục phát huy kết quả trên, ngày 26/4/2022 UBND tỉnh ra Kế hoạch số 246/KH-UBND về việc thực hiện chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025, Chương trình OCOP là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Xác định mục tiêu cụ thể năm 2022 đến năm 2025 toàn tỉnh phấn đấu công nhận được ít nhất 200 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, ít nhất có 02 sản phẩm đạt 5 sao (mỗi huyện, thành phố có ít nhất 25 sản phẩm OCOP được công nhận); triển khai khoảng 02 mô hình làng văn hoá du lịch; Xây dựng 03 mô hình thí diểm sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng gắn với hình thành phát triển chuỗi sản phẩm OCOP.

Tạ Minh Phương

Liên kết Website

Ứng dụng tạm thời không có.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1503
Đã truy cập : 65057972