Công bố Thông tin dự án, Nhà đầu tư quan tâm đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

26/05/2022 15:15 Số lượt xem: 10

Công bố Thông tin dự án, Nhà đầu tư quan tâm đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Công bố Thông tin dự án, Nhà đầu tư quan tâm đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

I. THÔNG TIN DỰ ÁN

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu

   2. Địa điểm thực hiện dự án: xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

3. Diện tích mặt đất sử dụng: Khoảng 0,48 ha

4. Mục tiêu, Quy mô dự án:

- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

- Quy mô dự án: Khu nhà bán hàng; Khu nhà điều hành các hạng mục phụ trợ đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định hiện hành.

5. Tổng vốn đầu tư (tạm tính): 12.800.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười hai tỷ, tám trăm triệu đồng).

Trong đó:

+ Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiền thuê đất): 10.493.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ, bốn trăm chín mươi ba triệu đồng).

+ Chi phí giải phóng mặt bằng (dự kiến): 2.307.000.000 VNĐ (Hai tỷ, ba trăm linh bảy triệu đồng).

6. Thời hạn, tiến độ đầu tư:

- Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm kể từ ngày được giao đất.

- Tiến độ đầu tư (theo nhà đầu tư đề xuất): Từ Quý I/2023 đến Quý III/2024.

7. Hiện trạng đất đai: Theo Bảng thống kê diện tích đất thu hồi có xác nhận của UBND xã Xuân Lâm: Khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích đất thu hồi 4.779,9m2 (trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước của các hộ gia đình 4.675,4m2 và Đất giao thông 104,5m2).

II. NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT: Công ty TNHH Tiến Minh Bắc Ninh.

Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2301052206 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp đăng ký lần đầu ngày 14/9/2018;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 225, đường Lý Thái Tổ, Khu 3, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

III. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian công bố: 30 ngày (Từ ngày 31/5/2022 đến ngày 29/6/2022)

2. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 09 giờ 00’ ngày     29/6/2022.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh (số 06 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Điện thoại: 02223.824902)

Các Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án căn cứ Danh mục dự án thu hút đầu tư; nội dung đề xuất dự án nêu trên, lập hồ sơ theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư năm 2020, gửi về Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Hết thời hạn nêu trên, không có nhà đầu tư quan tâm, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các bước tiếp theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh./.

Công văn số : 972/KHĐT-KTĐN, xem chi tiết tại đây!

Mai Đức Trung

Liên kết Website

Ứng dụng tạm thời không có.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1652
Đã truy cập : 65058233