Đề án phát triển Kinh tế số ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030

14/11/2023 09:14 Số lượt xem: 28

Ngày 06/7/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1753/QĐ-BCT về việc phê duyệt Đề án phát triển Kinh tế số ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030.

Ngày 06/7/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1753/QĐ-BCT về việc phê duyệt Đề án phát triển Kinh tế số ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030.

Theo Đề án tầm nhìn đến năm 2030, công nghiệp và thương mại trở thành hai lĩnh vực tiên phong ứng dụng hiệu quả các công nghệ số; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế số ngành Công Thương, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong ngành nhằm phát triển số ngành Công Thương hiệu quả, bền vững.

Mục tiêu tổng quát của Đề án: i) Tạo hiệu quả đột phá trong hoạt động ứng dụng công nghệ để phát triển sản xuất, kinh doanh, phân phối trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ngành Công Thương; giúp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua phát triển các sản phẩm, dịch vụ tiên tiến, mô hình, phương thức kinh doanh mới; đổi mới mô hình tăng trưởng, mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng hóa Việt Nam trong và ngoài nước, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng toàn ngành; ii) Thu hẹp khoảng cách về mức độ phát triển thương mại điện tử và kinh tế số giữa các thành phố lớn và địa phương. Thúc đẩy thương mại điện tử và kinh tế số ngành Công Thương phát triển bền vững, tăng tính kết nối, liên kết vùng.

Mục tiêu cụ thể: i) Tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong ngành Công Thương đạt mức tối thiểu trong khoảng từ 20-25%; ii) Dân số tham gia mua sắm trực tuyến chiếm khoảng 70% tổng dân số của cả nước. Tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử phấn đấu đạt trên 65%; iii) Doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng từ 20 - 25%/năm; tỷ trọng bán lẻ thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ phấn đấu đạt 20%; iv) Tỷ lệ doanh nghiệp ngành Công Thương sử dụng nền tảng hợp đồng điện tử đạt 100%; v) Tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện hoạt động chuyển đổi số cơ bản đạt 70%;…

Nhiệm vụ trọng tâm: i) Phát triển nền móng phục vụ kinh tế số ngành Công Thương, cụ thể là: Chuyển đổi nhận thức; hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển hạ tầng số; phát triển Doanh nghiệp số; và ii) Phát triển Kinh tế số ngành Công Thương, gồm: Phát triển kinh tế số trong lĩnh vực Thương mại; Phát triển kinh tế số trong lĩnh vực Công nghiệp và Năng lượng.

Từ đó, Đề án đưa ra 7 giải pháp thực hiện bao gồm: i) Tổ chức, bộ máy; ii) Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức; iii) Phát triển nguồn nhân lực; iv) Ứng dụng các giải pháp công nghệ xây dựng hệ thống, nền tảng, hệ sinh thái số; v) Nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ; vi) Hợp tác quốc tế; vii) Giám sát, đánh giá.

          Chi tiết Quyết định đính kèm.

Minh Khuê

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Online : 4434
Đã truy cập : 120017450