Thời tiết ngày 16/01/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -2686

Đã truy cập : 43088721

Chào mừng đến với website Sở công thương Bắc Ninh

Ngày 31/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế...