Thời tiết ngày 24/07/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4281

Đã truy cập : 43183661

Ngày 15/3/2019 tại Hội trường Sở Công thương Bắc Ninh đơn vị Trưởng khối thi đua các Sở, Ban, Ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị  ký giao ước thi đua năm 2019...