Đường dây nóng của Cổng Thông tin điện tử Sở Công Thương Bắc Ninh 02413 822 653. Email: sct@bacninh.gov.vn
Đường dây nóng: 02223 822 653

Quy hoạch Điện

Nội dung tìm kiếm
 
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV
Tải quyết định
Tải bản đồ
Tải nội dung
Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020
Tải quyết định
Tải bản đồ
Tải nội dung
Quy hoạch phát triển điện lực thị xã Từ Sơn giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020
Tải quyết định
Tải bản đồ
Tải nội dung
Quy hoạch phát triển điện lực huyẹn Yên Phong giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020
Tải quyết định
Tải bản đồ
Tải nội dung
Quy hoạch phát triển điện lực huyện Tiên Du giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020
Tải quyết định
Tải bản đồ
Tải nội dung
Quy hoạch phát triển điện lực huyện Thuận Thành giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020
Tải quyết định
Tải bản đồ
Tải nội dung
Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lương Tài giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020
Tải quyết định
Tải bản đồ
Tải nội dung

Liên kết Website