Đường dây nóng của Cổng Thông tin điện tử Sở Công Thương Bắc Ninh 02413 822 653. Email: sct@bacninh.gov.vn
Đường dây nóng: 02223 822 653

Quy hoạch Công nghiệp

Nội dung tìm kiếm
 
Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến 2030
Tải nội dung
Tải bản đồ
Điều chỉnh quy hoạch các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Tải nội dung
Tải bản đồ
Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Tải nội dung
Tải bản đồ
Quy hoạch phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2020
Tải nội dung
Tải bản đồ

Liên kết Website