Đường dây nóng của Cổng Thông tin điện tử Sở Công Thương Bắc Ninh 02413 822 653. Email: sct@bacninh.gov.vn
Đường dây nóng: 02413 822 653

Trung tâm Hành chính công tỉnh khai trương hoạt động

22/06/2017 15:18 Số lượt xem: 790

Từ ngày 15/6/2017 tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước cấp tỉnh chỉ cần đến Trung tâm hành chính công tỉnh (Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh)...

 

 

       Nhằm nâng cap hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 1821/UBND-NC chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan kể từ ngày 15/6/2017 chỉ thực hiện duy nhất tại một đầu mối là Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận và trả hồ sơ. Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan quản lý liên quan đề xuất cách thức tổ chức thu phí, lệ phí thuận lợi và hợp lý nhất đặt tại Trung tâm Hành chính công.

       Trung tâm Hành chính công tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện thủ tục hành chính; hàng ngày báo cáo và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

       Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh tổng hợp, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, làm cơ sở để xét thi đua hàng năm.

       Như vậy, từ ngày 15/6/2017 tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước cấp tỉnh chỉ cần đến Trung tâm Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh).

Vương Thị Ngọc - Phó Chánh Văn phòng

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1299

Đã truy cập : 42946100