Đường dây nóng của Cổng Thông tin điện tử Sở Công Thương Bắc Ninh 02413 822 653. Email: sct@bacninh.gov.vn
Đường dây nóng: 02413 822 653

Sở Công Thương triển khai nhiệm vụ năm 2017

23/03/2017 10:20 Số lượt xem: 1569
Ngày 13/01/2017, Sở Công thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng Chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Sở Công thương

Năm 2016 sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh có sự hồi phục rõ rệt, giá trị gia tăng (GRDP) của khu vực công nghiệp ước tăng 9,7% và chiếm 74,3% cơ cấu kinh tế toàn tỉnh. Khối doanh nghiệp FDI tiếp tục đóng gớp lớn cho tăng trưởng kinh tế, quy mô đầu tư tiếp tục mở rộng, đáng chú ý là dự án Samsung Display cơ bản hoàn thành đầu tư giai đoạn 2 với tổng vốn gần 4 tỷ USD. Công nghiệp hỗ trợ đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong nước, có thể nhận thấy từ ý thức cải tiến doanh nghiệp theo hướng tham gia sâu và chuỗi giá trị toàn cầu và việc Chính phủ tiếp tục ban hành chính sách mới để tạo điều kiện thúc đẩy.

Bằng những giải pháp đồng bộ, năm 2016, ngành Công thương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt hơn 705.291 tỷ đồng, tăng 9,6% so năm trước và vượt 3,5% kế hoạch. Trong đó: Khu vực doanh nghiệp  trong nước tăng 8,3% so năm trước và tăng 43,7% so kế hoạch; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,7% so năm trước và tăng 0,2% so với kế hoạch. Các sản phẩm công nghiệp tăng cao tập trung ở 03 ngành điện, điện tử, cơ khí chính xác và chế biến nông sản đồ uống, tỉ trọng chiếm trên 90% tổng giá trị sản xuất toàn ngành. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 39.071 tỷ đồng, tăng 13,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 23 tỷ USD, tăng 1,4%, so với năm trước và là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh Bắc Ninh có mức kim ngạch xuất khẩu trên 20 tỷ USD và là số ít tỉnh, thành phố trên cả nước xuất siêu… Hệ thống hạ tầng thương mại dịch vụ tiếp tục được cải tạo nâng cấp, khu vực thương mại dịch vụ có sự khởi sắc bởi có thêm một số dự án đầu tư có quy mô lớn. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Công thương tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, quy hoạch phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường, tăng cường công tác quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, khuyến công thiết thực.

Năm 2017, ngành phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 778.730 tỷ đồng, tăng 10,4% so với ước thực hiện năm 2016; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 44.500 tỷ đồng, tăng 13,9% so thực hiện năm 2016; Kim ngạch xuất khẩu đạt 23,8 tỷ USD. Tăng 4,4%; Kim ngạch nhập khẩu 20 tỷ USD.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Công thương đạt được trong năm đồng thời nhấn mạnh: Ngành Công thương cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV; tìm giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển, đưa ngành công nghiệp phát triển bền vững; kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư đẩy mạnh phát triển thương mại; Phối hợp triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, triển khai đề án cắm mốc các góc đường dây và bốn góc trạm biến áp từ 110kv trở lên, tham mưu giải quyết căn bản dịch vụ cấp điện phường Châu Khê (Từ Sơn); làm tốt công tác quản lý thị trường dịp Tết Nguyên đán, phát hiện và ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm thị trường lành mạnh, ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân...

 

Nhân dịp này với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Sở Công thương được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc của ngành đã được khen thưởng.

Năm 2016 sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh có sự hồi phục rõ rệt, giá trị gia tăng (GRDP) của khu vực công nghiệp ước tăng 9,7% và chiếm 74,3% cơ cấu kinh tế toàn tỉnh. Khối doanh nghiệp FDI tiếp tục đóng gớp lớn cho tăng trưởng kinh tế, quy mô đầu tư tiếp tục mở rộng, đáng chú ý là dự án Samsung Display cơ bản hoàn thành đầu tư giai đoạn 2 với tổng vốn gần 4 tỷ USD. Công nghiệp hỗ trợ đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong nước, có thể nhận thấy từ ý thức cải tiến doanh nghiệp theo hướng tham gia sâu và chuỗi giá trị toàn cầu và việc Chính phủ tiếp tục ban hành chính sách mới để tạo điều kiện thúc đẩy.

Bằng những giải pháp đồng bộ, năm 2016, ngành Công thương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt hơn 705.291 tỷ đồng, tăng 9,6% so năm trước và vượt 3,5% kế hoạch. Trong đó: Khu vực doanh nghiệp  trong nước tăng 8,3% so năm trước và tăng 43,7% so kế hoạch; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,7% so năm trước và tăng 0,2% so với kế hoạch. Các sản phẩm công nghiệp tăng cao tập trung ở 03 ngành điện, điện tử, cơ khí chính xác và chế biến nông sản đồ uống, tỉ trọng chiếm trên 90% tổng giá trị sản xuất toàn ngành. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 39.071 tỷ đồng, tăng 13,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 23 tỷ USD, tăng 1,4%, so với năm trước và là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh Bắc Ninh có mức kim ngạch xuất khẩu trên 20 tỷ USD và là số ít tỉnh, thành phố trên cả nước xuất siêu… Hệ thống hạ tầng thương mại dịch vụ tiếp tục được cải tạo nâng cấp, khu vực thương mại dịch vụ có sự khởi sắc bởi có thêm một số dự án đầu tư có quy mô lớn. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Công thương tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, quy hoạch phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường, tăng cường công tác quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, khuyến công thiết thực.

Năm 2017, ngành phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 778.730 tỷ đồng, tăng 10,4% so với ước thực hiện năm 2016; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 44.500 tỷ đồng, tăng 13,9% so thực hiện năm 2016; Kim ngạch xuất khẩu đạt 23,8 tỷ USD. Tăng 4,4%; Kim ngạch nhập khẩu 20 tỷ USD.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Công thương đạt được trong năm đồng thời nhấn mạnh: Ngành Công thương cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV; tìm giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển, đưa ngành công nghiệp phát triển bền vững; kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư đẩy mạnh phát triển thương mại; Phối hợp triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, triển khai đề án cắm mốc các góc đường dây và bốn góc trạm biến áp từ 110kv trở lên, tham mưu giải quyết căn bản dịch vụ cấp điện phường Châu Khê (Từ Sơn); làm tốt công tác quản lý thị trường dịp Tết Nguyên đán, phát hiện và ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm thị trường lành mạnh, ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân...

Nhân dịp này với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Sở Công thương được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc của ngành đã được khen thưởng.Năm 2016 sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh có sự hồi phục rõ rệt, giá trị gia tăng (GRDP) của khu vực công nghiệp ước tăng 9,7% và chiếm 74,3% cơ cấu kinh tế toàn tỉnh. Khối doanh nghiệp FDI tiếp tục đóng gớp lớn cho tăng trưởng kinh tế, quy mô đầu tư tiếp tục mở rộng, đáng chú ý là dự án Samsung Display cơ bản hoàn thành đầu tư giai đoạn 2 với tổng vốn gần 4 tỷ USD. Công nghiệp hỗ trợ đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong nước, có thể nhận thấy từ ý thức cải tiến doanh nghiệp theo hướng tham gia sâu và chuỗi giá trị toàn cầu và việc Chính phủ tiếp tục ban hành chính sách mới để tạo điều kiện thúc đẩy.

Bằng những giải pháp đồng bộ, năm 2016, ngành Công thương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt hơn 705.291 tỷ đồng, tăng 9,6% so năm trước và vượt 3,5% kế hoạch. Trong đó: Khu vực doanh nghiệp  trong nước tăng 8,3% so năm trước và tăng 43,7% so kế hoạch; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,7% so năm trước và tăng 0,2% so với kế hoạch. Các sản phẩm công nghiệp tăng cao tập trung ở 03 ngành điện, điện tử, cơ khí chính xác và chế biến nông sản đồ uống, tỉ trọng chiếm trên 90% tổng giá trị sản xuất toàn ngành. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 39.071 tỷ đồng, tăng 13,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 23 tỷ USD, tăng 1,4%, so với năm trước và là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh Bắc Ninh có mức kim ngạch xuất khẩu trên 20 tỷ USD và là số ít tỉnh, thành phố trên cả nước xuất siêu… Hệ thống hạ tầng thương mại dịch vụ tiếp tục được cải tạo nâng cấp, khu vực thương mại dịch vụ có sự khởi sắc bởi có thêm một số dự án đầu tư có quy mô lớn. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Công thương tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, quy hoạch phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường, tăng cường công tác quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, khuyến công thiết thực.

Năm 2017, ngành phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 778.730 tỷ đồng, tăng 10,4% so với ước thực hiện năm 2016; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 44.500 tỷ đồng, tăng 13,9% so thực hiện năm 2016; Kim ngạch xuất khẩu đạt 23,8 tỷ USD. Tăng 4,4%; Kim ngạch nhập khẩu 20 tỷ USD.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Công thương đạt được trong năm đồng thời nhấn mạnh: Ngành Công thương cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV; tìm giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển, đưa ngành công nghiệp phát triển bền vững; kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư đẩy mạnh phát triển thương mại; Phối hợp triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, triển khai đề án cắm mốc các góc đường dây và bốn góc trạm biến áp từ 110kv trở lên, tham mưu giải quyết căn bản dịch vụ cấp điện phường Châu Khê (Từ Sơn); làm tốt công tác quản lý thị trường dịp Tết Nguyên đán, phát hiện và ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm thị trường lành mạnh, ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân...

Nhân dịp này với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Sở Công thương được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc của ngành đã được khen thưởng.Năm 2016 sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh có sự hồi phục rõ rệt, giá trị gia tăng (GRDP) của khu vực công nghiệp ước tăng 9,7% và chiếm 74,3% cơ cấu kinh tế toàn tỉnh. Khối doanh nghiệp FDI tiếp tục đóng gớp lớn cho tăng trưởng kinh tế, quy mô đầu tư tiếp tục mở rộng, đáng chú ý là dự án Samsung Display cơ bản hoàn thành đầu tư giai đoạn 2 với tổng vốn gần 4 tỷ USD. Công nghiệp hỗ trợ đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong nước, có thể nhận thấy từ ý thức cải tiến doanh nghiệp theo hướng tham gia sâu và chuỗi giá trị toàn cầu và việc Chính phủ tiếp tục ban hành chính sách mới để tạo điều kiện thúc đẩy.

Bằng những giải pháp đồng bộ, năm 2016, ngành Công thương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt hơn 705.291 tỷ đồng, tăng 9,6% so năm trước và vượt 3,5% kế hoạch. Trong đó: Khu vực doanh nghiệp  trong nước tăng 8,3% so năm trước và tăng 43,7% so kế hoạch; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,7% so năm trước và tăng 0,2% so với kế hoạch. Các sản phẩm công nghiệp tăng cao tập trung ở 03 ngành điện, điện tử, cơ khí chính xác và chế biến nông sản đồ uống, tỉ trọng chiếm trên 90% tổng giá trị sản xuất toàn ngành. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 39.071 tỷ đồng, tăng 13,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 23 tỷ USD, tăng 1,4%, so với năm trước và là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh Bắc Ninh có mức kim ngạch xuất khẩu trên 20 tỷ USD và là số ít tỉnh, thành phố trên cả nước xuất siêu… Hệ thống hạ tầng thương mại dịch vụ tiếp tục được cải tạo nâng cấp, khu vực thương mại dịch vụ có sự khởi sắc bởi có thêm một số dự án đầu tư có quy mô lớn. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Công thương tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, quy hoạch phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường, tăng cường công tác quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, khuyến công thiết thực.

Năm 2017, ngành phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 778.730 tỷ đồng, tăng 10,4% so với ước thực hiện năm 2016; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 44.500 tỷ đồng, tăng 13,9% so thực hiện năm 2016; Kim ngạch xuất khẩu đạt 23,8 tỷ USD. Tăng 4,4%; Kim ngạch nhập khẩu 20 tỷ USD.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Công thương đạt được trong năm đồng thời nhấn mạnh: Ngành Công thương cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV; tìm giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển, đưa ngành công nghiệp phát triển bền vững; kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư đẩy mạnh phát triển thương mại; Phối hợp triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, triển khai đề án cắm mốc các góc đường dây và bốn góc trạm biến áp từ 110kv trở lên, tham mưu giải quyết căn bản dịch vụ cấp điện phường Châu Khê (Từ Sơn); làm tốt công tác quản lý thị trường dịp Tết Nguyên đán, phát hiện và ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm thị trường lành mạnh, ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân...

Nhân dịp này với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Sở Công thương được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc của ngành đã được khen thưởng.Năm 2016 sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh có sự hồi phục rõ rệt, giá trị gia tăng (GRDP) của khu vực công nghiệp ước tăng 9,7% và chiếm 74,3% cơ cấu kinh tế toàn tỉnh. Khối doanh nghiệp FDI tiếp tục đóng gớp lớn cho tăng trưởng kinh tế, quy mô đầu tư tiếp tục mở rộng, đáng chú ý là dự án Samsung Display cơ bản hoàn thành đầu tư giai đoạn 2 với tổng vốn gần 4 tỷ USD. Công nghiệp hỗ trợ đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong nước, có thể nhận thấy từ ý thức cải tiến doanh nghiệp theo hướng tham gia sâu và chuỗi giá trị toàn cầu và việc Chính phủ tiếp tục ban hành chính sách mới để tạo điều kiện thúc đẩy.

Bằng những giải pháp đồng bộ, năm 2016, ngành Công thương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt hơn 705.291 tỷ đồng, tăng 9,6% so năm trước và vượt 3,5% kế hoạch. Trong đó: Khu vực doanh nghiệp  trong nước tăng 8,3% so năm trước và tăng 43,7% so kế hoạch; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,7% so năm trước và tăng 0,2% so với kế hoạch. Các sản phẩm công nghiệp tăng cao tập trung ở 03 ngành điện, điện tử, cơ khí chính xác và chế biến nông sản đồ uống, tỉ trọng chiếm trên 90% tổng giá trị sản xuất toàn ngành. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 39.071 tỷ đồng, tăng 13,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 23 tỷ USD, tăng 1,4%, so với năm trước và là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh Bắc Ninh có mức kim ngạch xuất khẩu trên 20 tỷ USD và là số ít tỉnh, thành phố trên cả nước xuất siêu… Hệ thống hạ tầng thương mại dịch vụ tiếp tục được cải tạo nâng cấp, khu vực thương mại dịch vụ có sự khởi sắc bởi có thêm một số dự án đầu tư có quy mô lớn. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Công thương tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, quy hoạch phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường, tăng cường công tác quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, khuyến công thiết thực.

Năm 2017, ngành phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 778.730 tỷ đồng, tăng 10,4% so với ước thực hiện năm 2016; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 44.500 tỷ đồng, tăng 13,9% so thực hiện năm 2016; Kim ngạch xuất khẩu đạt 23,8 tỷ USD. Tăng 4,4%; Kim ngạch nhập khẩu 20 tỷ USD.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Công thương đạt được trong năm đồng thời nhấn mạnh: Ngành Công thương cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV; tìm giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển, đưa ngành công nghiệp phát triển bền vững; kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư đẩy mạnh phát triển thương mại; Phối hợp triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, triển khai đề án cắm mốc các góc đường dây và bốn góc trạm biến áp từ 110kv trở lên, tham mưu giải quyết căn bản dịch vụ cấp điện phường Châu Khê (Từ Sơn); làm tốt công tác quản lý thị trường dịp Tết Nguyên đán, phát hiện và ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm thị trường lành mạnh, ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân...

Nhân dịp này với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Sở Công thương được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc của ngành đã được khen thưởng.Năm 2016 sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh có sự hồi phục rõ rệt, giá trị gia tăng (GRDP) của khu vực công nghiệp ước tăng 9,7% và chiếm 74,3% cơ cấu kinh tế toàn tỉnh. Khối doanh nghiệp FDI tiếp tục đóng gớp lớn cho tăng trưởng kinh tế, quy mô đầu tư tiếp tục mở rộng, đáng chú ý là dự án Samsung Display cơ bản hoàn thành đầu tư giai đoạn 2 với tổng vốn gần 4 tỷ USD. Công nghiệp hỗ trợ đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong nước, có thể nhận thấy từ ý thức cải tiến doanh nghiệp theo hướng tham gia sâu và chuỗi giá trị toàn cầu và việc Chính phủ tiếp tục ban hành chính sách mới để tạo điều kiện thúc đẩy.

Bằng những giải pháp đồng bộ, năm 2016, ngành Công thương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt hơn 705.291 tỷ đồng, tăng 9,6% so năm trước và vượt 3,5% kế hoạch. Trong đó: Khu vực doanh nghiệp  trong nước tăng 8,3% so năm trước và tăng 43,7% so kế hoạch; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,7% so năm trước và tăng 0,2% so với kế hoạch. Các sản phẩm công nghiệp tăng cao tập trung ở 03 ngành điện, điện tử, cơ khí chính xác và chế biến nông sản đồ uống, tỉ trọng chiếm trên 90% tổng giá trị sản xuất toàn ngành. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 39.071 tỷ đồng, tăng 13,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 23 tỷ USD, tăng 1,4%, so với năm trước và là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh Bắc Ninh có mức kim ngạch xuất khẩu trên 20 tỷ USD và là số ít tỉnh, thành phố trên cả nước xuất siêu… Hệ thống hạ tầng thương mại dịch vụ tiếp tục được cải tạo nâng cấp, khu vực thương mại dịch vụ có sự khởi sắc bởi có thêm một số dự án đầu tư có quy mô lớn. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Công thương tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, quy hoạch phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường, tăng cường công tác quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, khuyến công thiết thực.

Năm 2017, ngành phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 778.730 tỷ đồng, tăng 10,4% so với ước thực hiện năm 2016; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 44.500 tỷ đồng, tăng 13,9% so thực hiện năm 2016; Kim ngạch xuất khẩu đạt 23,8 tỷ USD. Tăng 4,4%; Kim ngạch nhập khẩu 20 tỷ USD.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Công thương đạt được trong năm đồng thời nhấn mạnh: Ngành Công thương cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV; tìm giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển, đưa ngành công nghiệp phát triển bền vững; kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư đẩy mạnh phát triển thương mại; Phối hợp triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, triển khai đề án cắm mốc các góc đường dây và bốn góc trạm biến áp từ 110kv trở lên, tham mưu giải quyết căn bản dịch vụ cấp điện phường Châu Khê (Từ Sơn); làm tốt công tác quản lý thị trường dịp Tết Nguyên đán, phát hiện và ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm thị trường lành mạnh, ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân...

Nhân dịp này với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Sở Công thương được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc của ngành đã được khen thưởng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng Chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Sở Công thương
 

Năm 2016 sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh có sự hồi phục rõ rệt, giá trị gia tăng (GRDP) của khu vực công nghiệp ước tăng 9,7% và chiếm 74,3% cơ cấu kinh tế toàn tỉnh. Khối doanh nghiệp FDI tiếp tục đóng gớp lớn cho tăng trưởng kinh tế, quy mô đầu tư tiếp tục mở rộng, đáng chú ý là dự án Samsung Display cơ bản hoàn thành đầu tư giai đoạn 2 với tổng vốn gần 4 tỷ USD. Công nghiệp hỗ trợ đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong nước, có thể nhận thấy từ ý thức cải tiến doanh nghiệp theo hướng tham gia sâu và chuỗi giá trị toàn cầu và việc Chính phủ tiếp tục ban hành chính sách mới để tạo điều kiện thúc đẩy.

Bằng những giải pháp đồng bộ, năm 2016, ngành Công thương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt hơn 705.291 tỷ đồng, tăng 9,6% so năm trước và vượt 3,5% kế hoạch. Trong đó: Khu vực doanh nghiệp  trong nước tăng 8,3% so năm trước và tăng 43,7% so kế hoạch; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,7% so năm trước và tăng 0,2% so với kế hoạch. Các sản phẩm công nghiệp tăng cao tập trung ở 03 ngành điện, điện tử, cơ khí chính xác và chế biến nông sản đồ uống, tỉ trọng chiếm trên 90% tổng giá trị sản xuất toàn ngành. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 39.071 tỷ đồng, tăng 13,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 23 tỷ USD, tăng 1,4%, so với năm trước và là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh Bắc Ninh có mức kim ngạch xuất khẩu trên 20 tỷ USD và là số ít tỉnh, thành phố trên cả nước xuất siêu… Hệ thống hạ tầng thương mại dịch vụ tiếp tục được cải tạo nâng cấp, khu vực thương mại dịch vụ có sự khởi sắc bởi có thêm một số dự án đầu tư có quy mô lớn. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Công thương tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, quy hoạch phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường, tăng cường công tác quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, khuyến công thiết thực.

Năm 2017, ngành phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 778.730 tỷ đồng, tăng 10,4% so với ước thực hiện năm 2016; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 44.500 tỷ đồng, tăng 13,9% so thực hiện năm 2016; Kim ngạch xuất khẩu đạt 23,8 tỷ USD. Tăng 4,4%; Kim ngạch nhập khẩu 20 tỷ USD.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Công thương đạt được trong năm đồng thời nhấn mạnh: Ngành Công thương cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV; tìm giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển, đưa ngành công nghiệp phát triển bền vững; kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư đẩy mạnh phát triển thương mại; Phối hợp triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, triển khai đề án cắm mốc các góc đường dây và bốn góc trạm biến áp từ 110kv trở lên, tham mưu giải quyết căn bản dịch vụ cấp điện phường Châu Khê (Từ Sơn); làm tốt công tác quản lý thị trường dịp Tết Nguyên đán, phát hiện và ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm thị trường lành mạnh, ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân...

Nhân dịp này với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Sở Công thương được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc của ngành đã được khen thưởng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng Chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Sở Công thương
 

Năm 2016 sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh có sự hồi phục rõ rệt, giá trị gia tăng (GRDP) của khu vực công nghiệp ước tăng 9,7% và chiếm 74,3% cơ cấu kinh tế toàn tỉnh. Khối doanh nghiệp FDI tiếp tục đóng gớp lớn cho tăng trưởng kinh tế, quy mô đầu tư tiếp tục mở rộng, đáng chú ý là dự án Samsung Display cơ bản hoàn thành đầu tư giai đoạn 2 với tổng vốn gần 4 tỷ USD. Công nghiệp hỗ trợ đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong nước, có thể nhận thấy từ ý thức cải tiến doanh nghiệp theo hướng tham gia sâu và chuỗi giá trị toàn cầu và việc Chính phủ tiếp tục ban hành chính sách mới để tạo điều kiện thúc đẩy.

Bằng những giải pháp đồng bộ, năm 2016, ngành Công thương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt hơn 705.291 tỷ đồng, tăng 9,6% so năm trước và vượt 3,5% kế hoạch. Trong đó: Khu vực doanh nghiệp  trong nước tăng 8,3% so năm trước và tăng 43,7% so kế hoạch; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,7% so năm trước và tăng 0,2% so với kế hoạch. Các sản phẩm công nghiệp tăng cao tập trung ở 03 ngành điện, điện tử, cơ khí chính xác và chế biến nông sản đồ uống, tỉ trọng chiếm trên 90% tổng giá trị sản xuất toàn ngành. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 39.071 tỷ đồng, tăng 13,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 23 tỷ USD, tăng 1,4%, so với năm trước và là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh Bắc Ninh có mức kim ngạch xuất khẩu trên 20 tỷ USD và là số ít tỉnh, thành phố trên cả nước xuất siêu… Hệ thống hạ tầng thương mại dịch vụ tiếp tục được cải tạo nâng cấp, khu vực thương mại dịch vụ có sự khởi sắc bởi có thêm một số dự án đầu tư có quy mô lớn. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Công thương tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, quy hoạch phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường, tăng cường công tác quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, khuyến công thiết thực.

Năm 2017, ngành phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 778.730 tỷ đồng, tăng 10,4% so với ước thực hiện năm 2016; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 44.500 tỷ đồng, tăng 13,9% so thực hiện năm 2016; Kim ngạch xuất khẩu đạt 23,8 tỷ USD. Tăng 4,4%; Kim ngạch nhập khẩu 20 tỷ USD.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Công thương đạt được trong năm đồng thời nhấn mạnh: Ngành Công thương cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV; tìm giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển, đưa ngành công nghiệp phát triển bền vững; kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư đẩy mạnh phát triển thương mại; Phối hợp triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, triển khai đề án cắm mốc các góc đường dây và bốn góc trạm biến áp từ 110kv trở lên, tham mưu giải quyết căn bản dịch vụ cấp điện phường Châu Khê (Từ Sơn); làm tốt công tác quản lý thị trường dịp Tết Nguyên đán, phát hiện và ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm thị trường lành mạnh, ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân...

Nhân dịp này với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Sở Công thương được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc của ngành đã được khen thưởng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng Chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Sở Công thương
 

Năm 2016 sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh có sự hồi phục rõ rệt, giá trị gia tăng (GRDP) của khu vực công nghiệp ước tăng 9,7% và chiếm 74,3% cơ cấu kinh tế toàn tỉnh. Khối doanh nghiệp FDI tiếp tục đóng gớp lớn cho tăng trưởng kinh tế, quy mô đầu tư tiếp tục mở rộng, đáng chú ý là dự án Samsung Display cơ bản hoàn thành đầu tư giai đoạn 2 với tổng vốn gần 4 tỷ USD. Công nghiệp hỗ trợ đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong nước, có thể nhận thấy từ ý thức cải tiến doanh nghiệp theo hướng tham gia sâu và chuỗi giá trị toàn cầu và việc Chính phủ tiếp tục ban hành chính sách mới để tạo điều kiện thúc đẩy.

Bằng những giải pháp đồng bộ, năm 2016, ngành Công thương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt hơn 705.291 tỷ đồng, tăng 9,6% so năm trước và vượt 3,5% kế hoạch. Trong đó: Khu vực doanh nghiệp  trong nước tăng 8,3% so năm trước và tăng 43,7% so kế hoạch; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,7% so năm trước và tăng 0,2% so với kế hoạch. Các sản phẩm công nghiệp tăng cao tập trung ở 03 ngành điện, điện tử, cơ khí chính xác và chế biến nông sản đồ uống, tỉ trọng chiếm trên 90% tổng giá trị sản xuất toàn ngành. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 39.071 tỷ đồng, tăng 13,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 23 tỷ USD, tăng 1,4%, so với năm trước và là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh Bắc Ninh có mức kim ngạch xuất khẩu trên 20 tỷ USD và là số ít tỉnh, thành phố trên cả nước xuất siêu… Hệ thống hạ tầng thương mại dịch vụ tiếp tục được cải tạo nâng cấp, khu vực thương mại dịch vụ có sự khởi sắc bởi có thêm một số dự án đầu tư có quy mô lớn. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Công thương tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, quy hoạch phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường, tăng cường công tác quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, khuyến công thiết thực.

Năm 2017, ngành phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 778.730 tỷ đồng, tăng 10,4% so với ước thực hiện năm 2016; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 44.500 tỷ đồng, tăng 13,9% so thực hiện năm 2016; Kim ngạch xuất khẩu đạt 23,8 tỷ USD. Tăng 4,4%; Kim ngạch nhập khẩu 20 tỷ USD.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Công thương đạt được trong năm đồng thời nhấn mạnh: Ngành Công thương cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV; tìm giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển, đưa ngành công nghiệp phát triển bền vững; kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư đẩy mạnh phát triển thương mại; Phối hợp triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, triển khai đề án cắm mốc các góc đường dây và bốn góc trạm biến áp từ 110kv trở lên, tham mưu giải quyết căn bản dịch vụ cấp điện phường Châu Khê (Từ Sơn); làm tốt công tác quản lý thị trường dịp Tết Nguyên đán, phát hiện và ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm thị trường lành mạnh, ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân...

Nhân dịp này với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Sở Công thương được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc của ngành đã được khen thưởng.

Vương Thị Ngọc - Phó Chánh Văn phòng

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1587

Đã truy cập : 42938785