Đường dây nóng của Cổng Thông tin điện tử Sở Công Thương Bắc Ninh 02413 822 653. Email: sct@bacninh.gov.vn
Đường dây nóng: 02413 822 653

Quyết định số 3610A/QĐ-BCT của Bộ Công thương về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh ngành Công thương

27/09/2017 12:44 Số lượt xem: 2677

Ngày 20/9/2017 Bộ Công thương ban hành Quyết định số 3610A về Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương gia đoạn 2017- 2018.          

       Theo đó Bộ Công thương đã cắt giảm, đơn giản hóa 675 thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương bao gồm:

       1. An toàn thực phẩm phương án đề xuất cắt giảm gồm 2 bước: Bước 1 có 215 điều kiện; bước 2 có 331 điều kiện.

       2. Điện đề xuất cắt giảm 42 điều kiện.

       3.Giám định Thương mại cắt giảm 2 điều kiện

       4.Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa cắt giảm 3 điều kiện

       5.Hoạt động thương mại điện tử cắt giảm 8 điều kiện

       9.Kinh doanh dịch vụ logistics cắt giảm 5 điều kiện

       10.Sản xuất, kinh doanh hóa chất cắt giảm 43 điều kiện

       11.Kinh doanh Rượu cắt giảm 31 điều kiện

       12.Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp cắt giảm 3 điều kiện

       13.Kinh doanh thuốc lá cắt giảm 63 điều kiện trong đó bãi bỏ 47 điều kiện

       14.Kinh doanh tiền chất thuốc nổ cắt giảm 5 điều kiện

       15.Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp cắt giảm 4 điều kiện

       16.Ngành nghề kinh doanh khí cắt giảm 76 điều kiện trong đó bãi bỏ 70 điều kiện

       17.Ngành nghề kinh doanh xăng dầu cắt giảm 5 điều kiện

       18.Nhượng quyền Thương mại cắt giảm 4 điều kiện

       19.Tiền chất công nghiệp cắt giảm 12 điều kiện.

       Nguyên tắc của Phương án rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa  điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bô Công thương là:

       - Chuyển phương thức quản lý nhà nước bằng việc chuyển dần sang hậu kiểm trong xây dựng, thực hiện các điều kiện kinh doanh.

       - Việc xây dựng, thực hiện điều kiện đầu tư, kinh doanh phải tính đến các điều kiện gia nhập thi trường theo cam kết Quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

       - Phương sán cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cần gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính.

       Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành công thương nghiên cứu Quyết định số 3610A/QĐ-BCT ngày 20/9/2017 của Bộ Công thương thực hiện trong giai đoạn 2017-2018 đối với lĩnh vực có liên quan.

       Chi tiết Quyết định vui lòng xem và tải tại đây.

Lâm Văn Đoàn - Trưởng phòng KT-ATMT

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3166

Đã truy cập : 43097433