Đường dây nóng của Cổng Thông tin điện tử Sở Công Thương Bắc Ninh 02413 822 653. Email: sct@bacninh.gov.vn
Đường dây nóng: 02413 822 653

Quy định về thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Một số lưu ý và khuyến nghị

26/09/2017 07:28 Số lượt xem: 700

Ngày 25/01/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định 07/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2016, thay thế Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006...

1. QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (“VPĐD”) CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

a. Để thành lập VPĐD thì thương nhân nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau (Điều 7 Nghị định 07/2016/NĐ-CP):

- Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận.

- Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký.

- Trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn hiệu lực ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ.

b. Thời hạn Giấy phép thành lập VPĐD của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Điều 9 Nghị định 07/2016/NĐ-CP) :

- Giấy phép thành lập VPĐD có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

 - Giấy phép thành lập VPĐD có thể gia hạn bằng thời hạn của giấy phép đã được cấp trước đó.

c. Nội dung hoạt động của VPĐD (Điều 30 Nghị định 07/2016/NĐ-CP):

- VPĐD thực hiện chức năng văn phòng liên lạc; Tìm hiểu thị trường; Xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của thương nhân mà mình đại diện, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Văn phòng đại diện trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

d. Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Điều 10 Nghị định 07/2016/NĐ-CP):

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập VPĐD theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (Theo Mẫu-MĐ1 của Thông tư 11/2016/TT-BCT thay thế Thông tư 11/2006/TT-BTM );

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu VPĐD;

- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu xác nhận từ cơ quan thuế nước ngoài nhằm chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

- Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu VPĐD;

- Biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở VPĐD.

Lưu ý: Đối với các tài liệu, thành phần hồ sơ là tiếng nước ngoài: Đề nghị thương nhân dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam; phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

            2. MỘT SỐ LƯU Ý VÀ KHUYẾN NGHỊ THỰC TIỄN

a. Về nội dung hoạt động của VPĐD: Các thương nhân nước ngoài nên cân nhắc kỹ về nội dung hoạt động của VPĐD cho phù hợp với kế hoạch hoạt động kinh doanh của mình vì Nghị định 07/2016/NĐ-CP đã thu hẹp nội dung hoạt động của VPĐD, theo đó đã bãi bỏ nội dung: ‘’Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam của thương nhân nước ngoài mà mình đại diện’’ tại Nghị định 72/2006/NĐ-CP.

b. Về bổ nhiệm Trưởng VPĐD: Điều 33 Nghị định 07/2016/NĐ-CP có quy định mới về việc Trưởng VPĐD phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tại VPĐD khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Nếu trường hợp Trưởng VPĐD không hiện diện tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng VPĐD hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự thì thương nhân nước ngoài phải bổ nhiệm người khác làm Trưởng VPĐD.

Thương nhân nước ngoài nên lưu ý rằng, Trưởng VPĐD không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

- Người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài;

- Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác;

- Người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài đó hoặc thương nhân nước ngoài khác;

- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

Chi tiết: Nghị định 07/2016/NĐ-CP  xem tại đây

               Thông tư 11/2016/TT-BCT xem tại đây

Nguyễn Văn Hoài - Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2900

Đã truy cập : 42980574