Đường dây nóng của Cổng Thông tin điện tử Sở Công Thương Bắc Ninh 02413 822 653. Email: sct@bacninh.gov.vn
Đường dây nóng: 02413 822 653

Một số thay đổi về điều kiện kinh doanh sản phẩm thuốc lá

06/10/2017 14:28 Số lượt xem: 742

Ngày 14 tháng 9 năm 2017 Chính Phủ đã ban hành Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính Phủ hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá...

Theo đó, điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá có những thay đổi như sau:

1-Tại điểm d khoản 9 điều 1 qui định:

 Chỉ cần văn bản giới thiệu của nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh, không cần hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp/thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá như quy định hiện nay (tại điểm d  khoản 1 điều 26 Nghị định 67/2013/NĐ-CP)

2-Tại khoản 2,3,4 điều 2 qui định:

- Bãi bỏ quy định về điều kiện phương tiện vận tải để bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển tại điểm e khoản 2 Điều 26 Nghị định 67/2013/NĐ-CP.

Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá đã cấp cho thương nhân theo Nghị định 67/2013/NĐ-CP vẫn được duy trì hiệu lực cho đến khi hết thời hạn theo Giấy phép đã cấp. 

Nghị định 106/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017.

Nguyễn Ánh Tuyết - Phó Chánh Thanh tra

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2970

Đã truy cập : 42980638