Đường dây nóng của Cổng Thông tin điện tử Sở Công Thương Bắc Ninh 02413 822 653. Email: sct@bacninh.gov.vn
Đường dây nóng: 02413 822 653

Khối tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật ký giao ước thi đua năm 2017

23/03/2017 10:24 Số lượt xem: 1575
Ngày 07 tháng 3 năm 2017 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Khối tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật tổ chức ký giao ước thi đua năm 2017...

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Ban thi đua khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng  trong khối  tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành Khối tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật ký giao ước thi đua năm 2017

Trước sự chứng kiến của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Ban thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Ninh. Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Khối các tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật đã ký Cam kết giao ước thi đua năm 2017 với những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng như: Tích cực, chủ động tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, cơ chế, chính sách điều hành, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực của các Sở, ban, ngành; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh, thực hiện hiệu quả phong trào “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội của tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  (khoá XII)…  

Phấn đấu các Chi, Đảng bộ trong Khối đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” và Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; các đoàn thể chính trị đạt danh hiệu “Đoàn thể vững mạnh”; Cơ quan đạt danh hiệu “Công sở văn hóa”; 100% cán bộ đảng viên, công chức, viên chức được đánh giá là hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đơn vị trong khối tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật đã thống nhất và ký giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

Vương Thị Ngọc - Phó Chánh Văn phòng

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1557

Đã truy cập : 42924369