Hội nghị trực tuyến tiêu thụ vải thiều năm 2020

29/05/2020 15:01 Số lượt xem: 325

Thực hiện công văn số 3670/BCT-TTTN ngày 22/5/2020 của Bộ Công thương về việc phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến tiêu thụ vải thiều năm 2020 (Hội nghị)...

     Sở Công thương trân trọng thông báo tới quý hiệp hội, doanh nghiệp đăng ký tham gia Hội nghị, cụ thể như sau:

     - Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00, ngày 06/6/2020 (thứ bảy)

     - Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Sở Công thương (Số 7, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh)

     Quý Doanh nghiệp đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm và gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu - Sở Công thương Bắc Ninh trước ngày 29/5/2020, Địa chỉ: số 7, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

     Điện thoại: 0222.3822600                Email: qlxnk.sctbn@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp./

 

 

UBND TỈNH BẮC NINH

ĐƠN VỊ…

 

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN XÚC TIẾN TIÊU THỤ VẢI THIỀU BẮC GIANG NĂM 2020

 

STT

Họ tên đại biểu tham dự

Chức vụ

Đơn vị/Doanh nghiệp

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

 

Vũ Quý - Trưởng phòng QL XNK

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8416

Đã truy cập : 45233407