Hội nghị bàn giao các Trung tâm Xúc tiến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

28/08/2018 21:46 Số lượt xem: 1401

Ngày 06-8-2018, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị bàn giao các Trung tâm trên địa bàn...

 

 

     Đến dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch và các phòng chuyên môn có liên quan; Đại diện lãnh đạo các Trung tâm xúc tiến trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch ký biên bản bàn giao

     Ngày 11/7/2018 UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 364/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư Bắc Ninh trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương và Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc sáp nhập các đơn vị đảm bảo đúng quy định của pháp luật để Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Ninh hoạt động theo mô hình mới kể từ ngày 01/8/2018.

     Như vậy, từ ngày 01/8/2018 Trung tâm xúc tiến thương mại sáp nhập thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Ninh./.

Vương Thị Ngọc - Phó Chánh Văn phòng

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3972

Đã truy cập : 43696255