Công thương Bắc Ninh: Kế hoạch năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện

09/01/2018 18:23 Số lượt xem: 2983

Năm 2017, kinh tế Bắc Ninh đã đạt được những kết quả rất đỗi vui mừng. GRDP có tốc độ tăng trưởng ấn tượng 19,1%, chiếm hơn 3% GDP cả nước; cơ cấu công nghiệp - xây dựng chiếm 74,4%, dịch vụ chiếm 22,7%, nông lâm nghiệp chỉ còn 2,9%...

     Thành tựu nổi bật trong sản xuất công nghiệp, thương mại năm 2017:

​     1. Công nghiệp tiếp tục duy trì vị trí độc tôn quyết định sự tăng trưởng (GTSX tăng 38,4% so năm trước), quy mô được mở rộng do có thêm những dự án mới,vốn đầu tư lớn đi vào sản xuất là động lực đưa tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng cao; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh địa phương tăng trưởng rõ rệt.Tổng giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 đạt 969 nghìn tỷ đồng,vượt kế hoạch 33%. Doanh nghiệpViệt có sự chuyển biến tích cực,chủ động trong việc tham gia chuỗi giá trị từ doanh nghiệp FDI mang đến.

​     Hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp (bao gồm sản xuất công nghiệp, năng lượng, kỹ thuật an toàn và môi trường, hoạt động khuyến công, TKNL&SXSH) là rất cụ thể và thiết thực: Đã hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh phát triển công nghiệp đến năm 2020 và 2021-2025, xác định rõ 3 lĩnh vực trọng điểm là: Điện tử, cơ khí chính xác và chế biến thực phẩm, đồ uống công nghệ cao (lĩnh vực này chiếm tới 92% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh); Đã dự thảo xây dựng chính sách ưu tiên, hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ cho 3 lĩnh vực trọng điểm nhằm tăng tỷ lệ thay thế nhập khẩu và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp thuần Việt tham gia chuỗi giá trị FDI; Quy hoạch điện lực phát triển giai đoạn 2015-2025 và tầm nhìn đến 2030 -2035 được phê duyệt, công bố và tổ chức thực hiện ngay với chất lượng cao, đảm bảo đáp ứng các tình huống mở rộng đầu tư sản xuất công nghiệp và yêu cầu phát triển đô thị với mức tăng trưởng cao nhất; Dự án phòng ngừa sự cố hoá chất đang được triển khai và hoàn thiện làm nền tảng giảm thiểu tác hại và tăng biện pháp an toàn,nâng cao ý thức sử dụng an toàn hoá chất với môi trường sản xuất, môi trường sống; Hoạt động khuyến công tranh thủ sự giúp đỡ của công ty SamSung, đã chuyển vào trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp Việt thực hành cải tiến, đổi mới theo các tiêu chuẩn ra nhập hệ thống các nhà cung cấp đa quốc gia; Hoạt động TKNL &SXSH chưa có yếu tố mới, cần có những đề xuất thực tế và thiết thực hơn. Hoạt động công nghiệp khá rõ cả về định hướng và mục tiêu, nhưng rất cần tăng năng lực cho doanh nghiệp Việt cả về quy mô và chất lượng (vậy, xây dựng chính sách làm sao cho doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ thoát ly khỏi sự cám dỗ của bất động sản?).

​     2. Thương mại dịch vụ có bước tiến bộ rõ rệt, đạt tăng trưởng mức hai con số; kim ngạch xuất khẩu đạt 29,85 tỷ USD, tăng 30,7% và chiếm tới 14,9% kim ngạch xuất khẩu của cả nước; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 49,4 ngàn tỷ đồng, tăng 15,2%.  Các yếu tố tạo bước phát triển “đột phá” đã và đang được hiện hữu hình thành mở rộng cả về thể chế, thiết chế hạ tầng và thị trường hàng hoá. Các hình thức phân phối, bán lẻ, dịch vụ đa dạng và các hình thức quản trị và phục vụ được ứng dụng công nghệ mới thuận tiện hơn, lịch sự và văn minh hơn. Hoạt động quản lý thị trường khá tích cực, thực hiện gần 3000 vụ kiểm tra, xử lý 1.419 vụ (đáng chú ý sử phạt hàng vận chuyển nhập lậu tăng 14%, an toàn thực phẩm (ATTP) tăng 129%, vi phạm trong kinh doanh tăng 17,4%); Thông qua xử phạt nộp ngân sách gần 13 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay.

     Những tiến bộ đó được tác động từ hoạt động quản lý nhà nước, bao gồm: Đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 09/2017 đảm bảo kinh phí hoạt động BCĐ389, QĐ số 22/2017 về phân cấp quản lý ATTP thuộc trách nhiệm ngành Công thương cho UBND các huyện, thị, thành phố; Ban hành Quy chế phối hợp quản lý bán hàng đa cấp; triển khai các quy hoạch: Quy hoạch điều chỉnh phát triển thương mại với các tiêu chí tạo ra bước phát triển “đột phá” trong dịch vụ thương mại; thực hiện các đề án, dự án: phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại, mô hình điểm chợ ATTP cũng đã được thực hiện bước đầu; Hoạt động xúc tiến thương mại đã bám sát quy chế quản lý, tổ chức hội chợ cũng hướng vào quảng bá cho công nghiệp hỗ trợ, đưa sàn giao dịch thương mại điện tử vào hoạt động thử nghiệm. Các hoạt động đó tuy chưa tạo hiệu ứng lan tỏa rộng, nhưng đã cho một cách nhìn mới về tính chủ động trong hoạt động quản lý nhà nước định hướng các doanh nghiệp phát triển theo mục tiêu. Do vậy, trong lĩnh vực thương mại, cần phải được nghiên cứu một cách nghiêm túc hơn nữa để có những đề xuất về giải pháp và chính sách cụ thể thúc đẩy phát triển theo tinh thần Nghị quyết 09 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIX.

     3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra (bao gồm hoạt động của quản lý thị trường, thanh tra Sở, các phòng chuyên môn) được đổi mới và nâng cao chất lượng: Là năm đầu tiên thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra mỗi doanh nghiệp chỉ 1 lần/ năm, không trùng lắp, phối hợp nhiều nội dung trong một cuộc; nội dung kiểm tra,thanh tra cụ thể hơn, kết luận và phát hiện vấn đề rõ hơn, thực chất hơn. Tuy nhiên, chất lượng và nghiệp vụ còn chưa cao, còn mang tính hình thức, làm theo số lượng vụ việc, chưa giúp phát hiện sâu vấn đề, để đề nghị sửa đổi quy định hoặc đề xuất xây dựng chính sách... chưa phát hiện nhân tố tích cực hoặc chưa đủ tầm phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật cần điều tra, truy tố.

     4. ​Hoạt động công sở theo tiêu chí “ văn hoá, sạch đẹp và lịch sự” có bước tiến bộ đáng kể: Các quy chế nội bộ được rà soát, bổ sung và hoàn thiện (cần tiếp tục được hoàn chỉnh thành hệ thống trong thời gian tới) gắn với công tác cải cách hành chính, rút ngắn quy trình giải quyết hồ sơ công việc; tính chủ động của các bộ phận nghiệp vụ và trách nhiệm cá nhân công chức, viên chức, người lao động được xác lập rõ ràng hơn; vị trí công việc bước đầu được định hình làm cơ sở phân công thực hiện nhiệm vụ có tính chuyên nghiệp hơn; công tác điều hành,điều phối hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý thể hiện năng lực khá rõ nét thông qua kết quả và chất lượng sản phẩm cuối cùng; công tác kiểm tra,thanh tra công vụ thường xuyên và đi vào nề nếp; Đời sống tinh thần của cán bộ được cải thiện, nội bộ đoàn kết; vị thế tập thể được khẳng định, các mối quan hệ ngang, dọc được phối hợp và thiết lập chặt chẽ hơn, bình đẳng hơn; quản lý tài sản,kiểm soát chi tiêu,điều hành kế hoạch định mức, thanh quyết toán, các chế độ thanh toán khá kịp thời, tiết kiệm, điều phối hoạt động lập, triển khai các đề án, dự án khá chủ động và nhịp nhàng; công tác văn phòng có chuyển biến, nhưng vẫn chậm nhất là trong khâu chủ động tham mưu, bao quát và đôn đốc các hoạt động nghiệp vụ, kế hoạch, báo cáo, thông tin, hiệp đồng các hoạt động công sở, phối hợp với công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV.

​     Như vậy có thể hiểu một cách rút gọn lại có 4 nội dung cơ bản như sau:

     • Hoạt động lĩnh vực công nghiệp. 

     • Hoạt động lĩnh vực thương mại. 

     ​Là 2 lĩnh vực chính, mang hình ảnh của Ngành, bao hàm các nội dung về quản lý nhà nước được quy định trong chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền tại các văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ chặt chẽ với quản lý theo tiêu chuẩn quy phạm chuyên ngành kỹ thuật,kinh tế; được coi là 2 “line “công nghệ chính của Sở.

     • Hoạt động thanh tra, kiểm tra. 

     • Hoạt động “công sở” hay “văn phòng”. 

​     Là 2 lĩnh vực kiểm soát, điều hành, đảm bảo cho 2 lĩnh vực trên được thông suốt và đúng “hành lang” pháp lý, đúng nhiệm vụ được giao, đúng chất lượng sản phẩm (văn bản tốt). Các hoạt động từ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc là cụ thể hoá các chương trình, là trung gian truyền tải chính sách, thực hiện các dịch vụ công, kết nối công dân với công chức (coi là nhà cung cấp, gia công chi tiết, bán thành phẩm). Sự khái quát này để tham khảo, giúp cho cách tư duy tiếp cận chương trình cải tiến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và cải cách hành chính trong thời gian tới của Sở.

     Phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch chỉ tiêu phát triển kinh tế đã được HĐND tỉnh thông qua:

​     Chỉ tiêu công nghiệp, thương mại: HĐND tỉnh thông qua chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trong đó chỉ tiêu công nghiệp, thương mại như sau:

​     + Giá trị SXCN: 1.124.085 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 16%.

​     + Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng: 56.260 tỷ đồng, tăng 14%.

​     + Kim ngach xuất khẩu: 30 tỷ USD, tăng 0,5%.

​     + Kim ngạch nhập khẩu: 26 tỷ USD, giảm 11,9%.

     ​+ Cơ cấu kinh tế: CN-XD =74,8%, DV=22,6% và NLNTS=2,6%.

​     Nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2018:

     ​* Bước vào kế hoạch năm 2018, với những kết quả đáng khích lệ của năm 2017, với chủ đề: “Đổi mới - sáng tạo - hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” Công nghiệp tiếp tục và kiên trì phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, tăng nhanh tỷ trọng giá trị nội địa hoá; tập trung 3 ngành công nghiệp trọng điểm, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ hình thành cụm liên kết chuyên ngành,phát triển chuỗi giá trị sản xuất; phát triển các khu,cụm công nghiệp theo chiều sâu, gắn với phát triển các khu đô thị. Thương mại dịch vụ,tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể phát triển khu vực dịch vụ, điều chỉnh quy hoạch thương mại, gắn với Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại. Trong đó, ưu tiên các ngành dịch vụ có lợi thế,có hàm lượng tri thức cao, công nghệ tiên tiến,giá trị gia tăng cao, thúc đẩy tốc độ đô thị hoá; phát triển dịch vụ trong các Khu công nghiệp và khu dân cư giáp Khu công nghiệp. Đẩy mạnh xuất khẩu, tiếp tục cuộc vận động “ Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

​     * Lĩnh vực công nghiệp: 

​     - Tập trung hoàn thiện để trình tỉnh phê duyệt ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ. Tiếp tục hợp tác với công ty SamSung, tiếp nhận từ chương trình khuyến công của Bộ Công thương các dự án hỗ trợ cải tiến doanh nghiệp Việt theo tiêu chuẩn tham gia chuỗi giá trị cung cấp toàn cầu, trước hết gia nhập chuỗi giá trị doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào Việt Nam và Bắc Ninh.

​     - Tham mưu sửa đổi Quy chế quản lý các cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh; nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng, khắc phục những hậu quả môi trường, xác lập rõ chủ thể đại diện pháp luật của cụm công nghiệp...

     ​- Xây dựng Đề án tăng cường công tác quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
​     * Lĩnh vực thương mại:

     ​- Triển khai thực hiện và hướng dẫn thực hiện đề án phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại. Nhằm tạo bộ mặt và hình ảnh mới trong hoạt động thương nghiệp, dịch vụ đời sống; bước đầu có những đổi mới trong cách tiêu dùng phù hợp với hoạt động tỉnh công nghiệp.

​     - Nghiên cứu và đề xuất chính sách khuyến khích phát triển hạ tầng thương mại, chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống cửa hàng tiện lợi và ưu tiên, ưu đãi cửa hàng an toàn thực phẩm.

     ​- Tăng cường quản lý hoạt động chợ truyền thống, nhân rộng mô hình chợ vệ sinh an toàn thực phẩm.

​     - Nâng cao hiệu quả hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử do Trung tâm Xúc tiến thương mại quản trị.

​     - Tăng cường công tác quản lý thị trường; tổ chức và niêm yết các số điện thoại, địa chỉ liên hệ, người tiếp nhận tin đường dây nóng tại Đội quản lý thị trường các huyện, thị; triển khai các nội dung theo quy chế phối hợp giữa các đội với các huyện thị nhằm tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển hàng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả,... bảo vệ người tiêu dùng, thực hiện cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt.

​     * Các lĩnh vực chuyên môn cụ thể:

​     - Quản lý điện năng: Triển khai dự án đặt mốc hướng tuyến đường tải điện và trạm biến áp 110kV trở lên vào thực địa,thiết lập quy chế bảo vệ hành lang an toàn điện và quản lý quy hoạch điện theo yêu cầu mới nhằm đảm bảo nguyên lý “ Điện đi trước” mở đường cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá và xây dựng nông thôn mới. Trình sửa đổi, bổ sung Quyết định 387/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 về quản lý quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện mô hình chiếu sáng học đường tại các trường tiểu học và phổ thông trung học.

     ​- Hoạt động thanh tra, kiểm tra làm rõ hiệu quả của việc phân cấp công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực ngành tới cấp huyện; hoạt động theo các quy chế phối hợp; chấp hành các quy định của pháp luật; hoạt động công vụ tại các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn,....

​     Các giải pháp thực hiện:

     ​- Nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động của các phòng chuyên môn, gắn  với công tác cải cách hành chính. Tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn ít nhất 1ngày đối với thủ tục quy định đến 5 ngày, rút 2 ngày đối với thủ tục quy định đến 10 ngày và 5-7 ngày đối với quy định trên 20 ngày, việc rút ngắn thời gian không làm giảm chất lượng, tính thuận tiện, đơn giản khi thụ lý hồ sơ.

​     - Hướng dẫn và cụ thể hoá các quy định, các nội dung phân cấp quản lý cho các huyện, thị, thành phố.

​     - Phối hợp chặt chẽ với các ngành, huyện, thị, thành phố và các doanh nghiệp triển khai các quy hoạch được duyệt thành các dự án,đề án cụ thể.

​     - Nâng cao chất lượng quản lý văn bản, điều hành, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4, thực hiện cải cách chế độ công vụ, tăng cường tính minh bạch công khai và trách nhiệm giải trình các hoạt động.

     ​- Xây dựng và nâng cao thực hiện tiêu chí công sở văn hoá, xanh, sạch đẹp; chấp hành nghiêm các quy chế nội bộ, đổi mới phương thức lề lối làm việc, tinh thần phục vụ và đạo đức nghề nghiệp.

​     - Thực hiện cụ thể hoá các chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy trong thực hiện các Nghị quyết TW IV, V và VI (khoá XII) thành chương trình, kế hoạch thực hiện của ngành Công thương./.

Vũ Đức Quyết - Giám đốc Sở

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3544

Đã truy cập : 43497391