Đường dây nóng của Cổng Thông tin điện tử Sở Công Thương Bắc Ninh 02413 822 653. Email: sct@bacninh.gov.vn
Đường dây nóng: 02413 822 653

Công bố Quyết định phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Thương mại tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030

28/08/2017 14:40 Số lượt xem: 2887
Ngày 22/8/2017, Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Thương mại tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030...

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường-UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh và đại diện UBND các huyện, thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn.

Theo đó, Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là cơ sở pháp lý để ngành thương mại tỉnh Bắc Ninh phát triển, tăng tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; chú trọng đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có hàm lượng nội địa hóa, giá trị gia tăng cao, xây dựng và phát triển thương mại theo hướng văn minh hiện đại góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc TW vào những năm 20 của thế kỷ 21. Quyết định nêu trên thay thế các Quyết định của UBND tinh Bắc Ninh: số 270/QĐ-UBND ngay 05/3/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; số 359/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020; số 415/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020.

Quyết định số 347 /QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đóm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn hàng năm đạt 10,5 đến 11,5%. Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong tổng sản phẩm trên địa bàn đến năm 2020 là 75%. Giai đoạn 2021-2030 công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 6,8%. Trong đó các ngành công nghiệp chủ yếu là; Công nghiệp sản xuất thiết bị điện, điện tử. Ngành công nghiệp cơ khí chế tạo. Ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm. Ưu tiên 3 ngành công nghiệp trọng điểm là: Điện tử, cơ khí, chế biến nông sản công nghệ cao. Chuyển một số cụm công nghiệp thành cụm công nghiệp hỗ trợ. Hỗ trợ cải tiến doanh nghiệp v.v... 


(Đ/c Nguyễn Tiến Nhường – Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh)

 

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường nhấn mạnh Quyết định phê duyệt điều chinh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành thương mại và công nghiệp tỉnh Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là 02 quy hoạch rất quan trọng của tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Công thương phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đồng thời thường xuyên đánh giá tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh.

Mai Đức Trung - Phó phòng QLTM

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4017

Đã truy cập : 43097322