Weather 15/12/2018

Cannot get data from server

Access statistics

Online : 1370

Total visited : 43086741

Chào mừng đến với website Sở công thương Bắc Ninh

Ngày 31/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế...