Weather 23/06/2017

Cannot get data from server

Access statistics

Online : 1829

Total visited : 41337590

Chào mừng đến với website Sở công thương Bắc Ninh

Từ ngày 15/6/2017 tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước cấp tỉnh chỉ cần đến Trung tâm hành chính công tỉnh (Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh)...