Weather 24/04/2019

Cannot get data from server

Access statistics

Online : 3700

Total visited : 43124339

Chào mừng đến với website Sở công thương Bắc Ninh
Ngày 15/3/2019 tại Hội trường Sở Công thương Bắc Ninh đơn vị Trưởng khối thi đua các Sở, Ban, Ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị  ký giao ước thi đua năm 2019...