Weather 12/12/2017

Cannot get data from server

Access statistics

Online : 327

Total visited : 41719573

Chào mừng đến với website Sở công thương Bắc Ninh

Sáng ngày 28/9/2017, Sở Công Thương Bắc Ninh tổ chức khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ngành Công thương năm 2017...