Weather 22/07/2017

Cannot get data from server

Access statistics

Online : 22607

Total visited : 41469900

Chào mừng đến với website Sở công thương Bắc Ninh

Từ ngày 15/6/2017 tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước cấp tỉnh chỉ cần đến Trung tâm hành chính công tỉnh (Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh)...