Đường dây nóng của Cổng Thông tin điện tử Sở Công Thương Bắc Ninh 02413 822 653. Email: sct@bacninh.gov.vn
Đường dây nóng: 02223 822 653

Quy hoạch Thương mại

Search keyword
 
Quy định về quản lý và phát triển Chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Tải nội dung
Tải quyết định
Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020
Tải nội dung
Tải quyết định
Quy hoạch hệ thống của hàng xăng dầu tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020
Tải nội dung
Tải quyết định