Đường dây nóng của Cổng Thông tin điện tử Sở Công Thương Bắc Ninh 02413 822 653. Email: sct@bacninh.gov.vn
Đường dây nóng: 02223 822 653

Operating documents system

Total : 8
Text symbolsDescriptionDomainDateDownload
57/QĐ-GĐ
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018Công thương30/05/2019
13/QĐ-GĐ
Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018Kinh tế - Tổng hợp26/01/2018
120/QĐ-SCT
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Công thương Bắc Ninh12/07/2017
119/QĐ-SCT
Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Công thương Bắc Ninh12/07/2017
64/QĐ-SCT
Quyết định về việc ban hành Quy chế cử công chức đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh của Sở Công thương05/04/2017
145/QĐ-GĐ
Quyết định Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh08/09/2015
143/QĐ-GĐ
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tòa nhà Sở Công thương08/09/2015
54/QĐ-GĐ
Quyết định Ban hành Quy chế về việc tổ chức tang lễ, lễ viếng đối với bản thân cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động và người thân của cán bộ đã nghỉ hưu và đang công tác tại Sở Công thương Bắc Ninh không may từ trần18/04/2014
Items per pagePage 1/11

No data found