Q & A

Question :
Sender :
Address :
Answer Organization :
portlet.recommendation.table.header.date :
Question content :
Attach file
Answer :Date :
Attach file
common.questionAnswer.question.others

Question and answer list

Answer Organization
Key word
From date
End date
NoQuestionNameDateAnswer Organization
1Hỏi về lĩnh vực đất đaiĐào văn bằng13/08/2018Sở Tài nguyên và Môi trường
2Hỏi một số vấn đề liên quan thi tuyển giáo viênNguyễn Thành09/08/2018Sở Nội vụ
3Thi tuyển công chức 2018Nguyễn Thị Thu Nga09/08/2018Sở Nội vụ
4thi tuyển giáo viên 2018Nguyễn Kiều Oanh09/08/2018Sở Nội vụ
5Hỏi về lĩnh vực đất đaiĐào văn bằng08/08/2018Sở Tài nguyên và Môi trường
6Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị quyêt 100/HĐND tỉnhNguyễn Đình Bình08/08/2018Sở Nội vụ
7Vấn đề ảnh thi biên chếNgô trọng thanh08/08/2018Sở Nội vụ
8Hỏi về lĩnh vực đất đaiĐào văn bằng08/08/2018Sở Tài nguyên và Môi trường
9thi viên chức 2018Nguyễn thị Miến07/08/2018Sở Nội vụ
10chế độ thai sản của giáo viên tiểu học trường hợp sinh nonNguyễn Lan Hương07/08/2018Sở Nội vụ
11Hỏi về chứng chỉ tiếng anh thi viên chứcNguyễn Thị Thư07/08/2018Sở Nội vụ
12Thi tuyên giáo viênVăn hùng07/08/2018Sở Nội vụ
13tuyển công chứcNguyễn Thị Chiên06/08/2018Sở Nội vụ
14cháu xin hỏi về vấn đề thi viên chứcNguyễn Thị Nhật05/08/2018Sở Nội vụ
15Thi viên chức 2018Ngô Trường05/08/2018Sở Nội vụ
16Công chức y tếNguyễn Văn Song04/08/2018Sở Nội vụ
17hỏi về kỳ thi tuyển gv 2018Minh Nguyệt04/08/2018Sở Nội vụ
18Công tác bổ nhiệmCông Lý04/08/2018Sở Nội vụ
19Chế độ thu hút nhân tàiMinh hằng04/08/2018Sở Nội vụ
20Chế độ thu hút nhân tàiNguyễn lâm04/08/2018Sở Nội vụ
Items per pagePage 1/28|<<12345>>|