Q & A

Question :
Sender :
Address :
Answer Organization :
portlet.recommendation.table.header.date :
Question content :
Attach file
Answer :Date :
Attach file
common.questionAnswer.question.others

Question and answer list

Question type
Key word
From date
End date
Answer Organization
NoQuestionNameDateAnswer Organization
1Quy trinh thay đổi giấy chứng nhận đầuNguyễN Thị Minh13/07/2017Sở Kế hoạch và Đầu tư
2Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtVũ Trung Phòng13/07/2017Sở Tài nguyên và Môi trường
3Tiêu chí để xét gia đình có công với cách mạngNguyễn Hồng Hòe24/06/2017BBT Cổng Thông tin điện tử tỉnh
4Thăng hạng chức danh nghề nghiệpNguyễn Thị Liên07/07/2017Sở Nội vụ
5V/v nộp hồ sơ thành lập Chi nhánhNguyễn Thị Ngọc Mai06/07/2017Sở Kế hoạch và Đầu tư
6Điều kiện thi (xét) thăng hạng chức danh nghề nghiệpNguyễn Thị Linh06/07/2017Sở Nội vụ
7Ưu tiên tuyển dụng đối tượng là con liệt sĩVũ Thị Ngọc Ánh25/06/2017BBT Cổng Thông tin điện tử tỉnh
8chính sách thu hút nhân tàiNguyễn Thương29/06/2017Sở Nội vụ
9Thời gian xét nâng lươngHoàng Xuân Trường29/06/2017Sở Nội vụ
10Thắc mắc về vấn đề xây dựng làm ảnh hưởng nhà dânTrần Thị Tươi21/06/2017Sở Giao thông vận tải
11Chính sách thút nhân tàiNguyễn tuấn khang27/06/2017Sở Nội vụ
12v/v nộp hồ sơ onlineHOÀNG22/06/2017Sở Kế hoạch và Đầu tư
13Xếp lương khi thay đổi công việcNguyễn Bá Bình21/06/2017Sở Nội vụ
14QĐ số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2012Thang02/06/2017Sở Giáo dục và Đào tạo
15Nhiệm vụ của Công chức Văn phòng - Thống kê và Công chức Văn phòng - Thống kê (Làm nhiệm vụ một cửa)Nguyễn Thị Duyên09/06/2017Sở Nội vụ
16Hệ số lương khi thay đổi chức danh nghề nghiệpNguyễn Hoài19/06/2017Sở Nội vụ
17Xin cấp lại gplx hạng cBùi tiến lợi17/06/2017Sở Giao thông vận tải
18Chính sách thu hút nhân tàiTran Huong16/06/2017Sở Nội vụ
19Năng lực xây dựngNguyễn Công Bằng15/06/2017Sở Xây dựng
20Đãi ngộ với người có bằng Tiến sĩNguyễn Thị Huệ15/06/2017Sở Nội vụ
Items per pagePage 1/7|<<12345>>|