Thời tiết ngày 23/08/2017

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2410

Đã truy cập : 41620168

Bộ quy chế áp dụng tại Sở

17/10/2016 15:45 Số lượt xem: 465

STT

Tên quy chế

Nội dung

1

Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh

Tải nội dung

2

Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

Tải nội dung

3

Quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các phòng ban chuyên môn thuộc Sở

Tải nội dung

4

Quy định về vận hành hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử E-office và quản trị mạng tại Sở Công thương

Tải nội dung

5

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Công thương

Tải nội dung

6

Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung ấp thông tin trên trang thông tin điện tử Sở Công thương

Tải nội dung

7

Quy chế về chế độ nhuận bút, viết tin bài đăng lên cổng thông tin điện tử Sở Công Thương Bắc Ninh

Tải nội dung

8

Quy chế phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan với các tổ chức đảng, đoàn thể của Sở Công Thương Bắc Ninh

Tải nội dung

9

Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan

Tải nội dung

10

Quy chế về việc tổ chức tang lễ, lễ viếng đối với bản thân cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động và người thân của cán bộ đã nghỉ hưu và đang công tác tạ Sở Công Thương Bắc Ninh

Tải nội dung

11

Quy chế thi đua khen thưởng của Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

Tải nội dung

12

Quy chế quản lý và sử dụng tòa nhà Sở Công thương

Tải nội dung

13

Quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" của Sở Công thương Bắc Ninh

Tải nội dung