Truy cập nội dung luôn
Đường dây nóng của Cổng Thông tin điện tử Sở Công Thương Bắc Ninh 02413 822 653. Email: sct@bacninh.gov.vn
Đường dây nóng: 02223 822 653
Ngày 22/8/2017, Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Thương mại tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030...

Không tìm thấy dữ liệu

Liên kết Website